Om een ieder vooral plezier te laten beleven, gelden er op en rond de ijsbaan een aantal huisregels. Hieronder zetten we ze even op een rij:

 

*  Het betreden van het evenemententerrein, zowel binnen als buiten, is geheel op eigen risico.

 

*  Het betreden van de ijsbaan is eveneens geheel op eigen risico.

 

*  Op de ijsbaan en in het horecapaviljoen zijn camera‚Äôs aanwezig. Er worden opnames van u gemaakt voor uw en onze veiligheid en voor onze online media.

 

*  Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen.

 

*  Het is verboden met de gehuurde schaatsen het horecapaviljoen en ijsbaan te verlaten. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen en (ijs)hockeysticks.

 

*  Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. wordt in het kader van onveilig gebruik van de ijs baan niet geaccepteerd. Het is eveneens verboden sneeuw-en ijsballen te gooien.

 

*  Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.

 

*  Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.

 

*  Het is verboden eigen dranken en/of etenswaren in het horecapaviljoen en op ijsbaan te nuttigen.

 

*  Roken is in het horecapaviljoen en op de ijsbaan ten strengste verboden.

 

*  Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket. Wanneer je de ijsbaan verlaat houdt de entree op.

 

*  Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.

 

*  De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. uit het winterpaviljoen en/of van het evenementen terrein te verwijderen. Verwijdering geschiedt zonder restitutie van de betaalde gelden.

 

*  Schade aan eigendommen van Groningen On Ice zoals boarding, schaatsen, het winterpaviljoen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Groningen On Ice wenst u veel ijsplezier!

 

Huisregels

Wij zijn geopend:

22 november 2017 t/m 6 januari 2019

 

Koop direct je ticket